Om oss

Våre visjoner

Mowinckel Management skal gjennom sitt arbeid bidra til å skape merverdi for sine kunder, ansatte og aksjonærer, sitt lokalmiljø og til miljøet generelt.

Mowinckel Management skal på en langsiktig og bærekraftig måte forvalte, utvikle og bygge Næringseiendom i Bergen.

Mowinckel Management skal investere i selskaper som bidrar til kortsiktige og langsiktige miljømessige gevinster.

Mowinckel Managment skal investere i likvide fondsprodukter som samlet skal gi en langsiktig jevn avkastning. 

Mowinckel Management skal bidra til samfunnsnyttige formål blant annet innenfor områdene "barn og idrett".