Våre partnere

Univest AS

Univest AS er et eiendomsselskap som eier Kanalveien 51 og Kanalveien 53 på Mindemyren i Bergen.
Bergen Kommune jobber med en områderegulering for Mindemyren og det forventes at området vil bli utviklet vesentlig de nærmeste årene. Univest AS har som langsiktig mål å være med i prosessen gjennom omfattende videreutvikling av eiendommene Kanalveien 51 og 53 gitt at rammebetingelsene tillater det.
Mowinckel Management AS er ansvarlig for drift og forretningsførsel, herunder daglig ledelse av selskapet.

Univest AS er eiet av AS J E Mowinckel (ca 61 %), Mohr & Giertsen AS (ca 22 %) og Blydt Svendsen AS (ca 17 %).