Våre partnere

AS J E Mowinckel

AS J E Mowinckel er et holdingselskap med hovedfokus på eiendomsinvesteringer. Selskapet eier 100 % av selskapene AS Mowinckelgården, Strandgaten 198 AS og JEM Invest AS samt ca 63 % i Univest KS og ca 52 % i Kanaltomten AS.
AS J E Mowinckel er eiet av selskapene Mowinckel Management AS med ca 46 % og AS Mimosa med ca 33 %. Resten av aksjene er eiet av en tredje gren av familien, representert av individuelle aksjonærer.
Mowinckel Management AS er ansvarlig for drift, forretningsførsel, herunder daglig ledelse av selskapet.