Invest

Kontakt

Man-fre 0830-1600 55 21 27 50 Post@Mowinckel.no
Besøk C. Sundtsgate 37
N-5004 Bergen
Post Boks 2003 Nordnes
N-5817 Bergen Norway

Fondsinvesteringer

Langsiktig jevn avkastning.

Kombinasjonen av de ulike fondsproduktene og allokeringen av disse skal sikre en langsiktig jevn avkastning. En vesentlig del av porteføljen skal til enhver tid være likvid slik at reallokeringer kan foretas raskt i den grad det er ønskelig.

Vi stiller strenge krav til våre leverandører, som evalueres jevnlig.