Invest

Kontakt

Man-fre 0830-1600 55 21 27 50 Post@Mowinckel.no
Besøk C. Sundtsgate 37
N-5004 Bergen
Post Boks 2003 Nordnes
N-5817 Bergen Norway

Enkeltinvesteringer

Investeringen i AS J E Mowinckel er per i dag vår største enkeltinvestering. AS J E Mowinckel eier de tre eiendoms selskapene JEM Invest AS, AS Mowinckelgården og Strandgaten 198 AS. Selskapet er i tillegg majoritetsaksjonær i selskapet Univest AS. Mowinckel Management har gjennom drift og forretningsføreravtaler det daglige ansvaret for samtlige av disse selskapene og er i tillegg representert i samtlige styrer.

Vi har også andre investeringer i andre selskaper i Norge, innenfor blant annet shipping.