Invest

Investeringer for fremtiden

Mowinckel Management har investeringer i eiendom, PE-selskaper, shipping og i aksje- og fonds strukturer.